Autobusová zastávka bez rozpisu. Trpezlivo čakáme. Optimizmus nás neopúšťa.