Z horného mesta sa do dolného mestá dá zísť po drevených schodoch. Pri ceste dole ich je oveľa menej ako pri ceste hore.