Dom gubernátora. Cárska rodina v ňom v roku 1918 prežila niekoľko mesiacov, pokým všetkých jej členov boľševici nepopravili.