Dolné mesto: spoza stromov vyčnieva budova gymnázia, ktoré navštevoval Mendelejev.