Dolné mesto - až do polovice 20. storočia centrum mesta Toboľsk.