Predáva sa aj mäso. Ako vidieť, zakonzervované je dobre. Vskutku praktická vec tento mráz.