Aby si prichádzajúci hostia lepšie videli pod nohy.