Piecka v báni a lavór s vodou, v ktorom sa naparuje brezový venček.